Wypełnienie kompozytowe

Opieka stomatologiczna
Podziel się

Kopompozyt to estetyczny materiał wypełniający stosowany w stomatologii. Obecnie jest to jeden z najpowszechniej stosowanych materiałów w gabinetach stomatologicznych do wykonywania białych estetycznych wypełnień stomatologicznych we wszystkich odcinkach zębów. Kompozyt lub żywica kompozytowa  to materiał składający się najczęściej z bardzo małych cząstek szkła rozprowadzonych w spoiwie żywicznym. Materiał jest nakładany w stanie plastycznym i zestala się w wyniku reakcji polimeryzacji. Najczęściej jest to reakcja fotopolimeryzacji zapoczątkowana oświetleniem pewnym jasno określonym promieniem światła lampy polimeryzacyjnej. Istnieją również rodzaje  kompozytów, które zestalają się chemicznie lub kombinowanie.  Wypełnienia kompozytowe utrzymują się w przygotowanym ubytku po leczeniu próchnicy metodą łączenia mikromechanicznego, dlatego przed wykonaniem wypełnienia należy wytrawić powierzchnię zęba. Materiał nakłada się na ubytek małymi porcjami, a każda warstwa jest oddzielnie oświetlana i utwardzana. Małe partie są używane, aby uniknąć znacznego skurczu polimeryzacyjnego materiału podczas twardznienia. Materiały  kompozytowe wymagają suchego i czystego pola roboczego podczas wykonywania wypełnień dentystycznych i są bardzo podatne na zanieczyszczenia lub wilgoć. Dlatego standardowo przy ich przenoszeniu stosowana jest membrana izolacyjna (koferdam), którą nakłada się na leczone zęby. Izoluje pole robocze od ust, jednocześnie chroniąc pacjenta przed wdychaniem lub połknięciem materiału lub narzędzia roboczego. Zaletami wypełnień kompozytowych jest wysoka estetyka i doskonała polerowalność, dobra odporność mechaniczna oraz bardzo dobre wiązanie ze szkliwem zębów.

Dostępność w sklepach
Kliknij sklep aby zobaczyć adres i godziny otwarcia
Adresa
Telefon
E -mail
Google Maps Szczegóły sklepu