SPECJALISTA DS. ZĘBÓW I CIAŁA
Potrzebujesz porady?
+48 797 750 425

Warunki dostawy

Warunki dostawy

1. Dostawy odbywają się wyłącznie na terenie Polski.

2. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

przesyłka kurierska UPS (przy wpłacie na konto): zależy od wymiarów paczki, standardowa paczka naszych produktów o wymiarach 40x40x25 kosztuje: 15 zł

przesyłka kurierska UPS (za pobraniem): zależy od wymiarów paczki, standardowa paczka naszych produktów o wymiarach 40x40x25 kosztuje: 16 zł

odbiór osobisty z siedziby firmy PROFIMED Sp. z o.o. ul. Na Uboczu 28B lok. UB7, 02-791 Warszawa w godzinach 8-16:30 od poniedziałku do piątku. lub w sklepie Profimed w Centrum Handlowym Galeria Mokotów Ul. Wołoska 12, 02-675 Warszawa lub w Posnanii, ul. Pleszewska 1, Poznań. Odbiór osobisty towaru proszę uzgodnić telefonicznie ze Sprzedawcą pod numerem telefonu +48 797 750 425 lub e-mailowo biuro@profimed.com.

bezpłatna dostawa przysługuje Kupującemu przy zamówieniu na kwotę powyżej 290,00 zł.

 

3. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Za dzień złożenia zamówienia uważa się zamówienia złożone do godziny 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 przechodzą do realizacji na następny dzień. Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży, gdzie termin dostawy jest ustalany z Kupującym indywidualnie.

4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia opakowania, w którym dostarczono towar, czy nie posiada uszkodzeń. Jeśli jest uszkodzony, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

 

Regulamin zakupów

1. Właścicielem sklepu internetowego:

Profimed Spółka z o.o.,

Ul. Na Uboczu 28B lok. UB7

02-791 Warszawa

KRS 0000492102, Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 676-24-72-019

Sprzedawca:

Profimed Spółka z o.o.,

Ul. Na Uboczu 28B lok. UB7

02-791 Warszawa

Tel. +48 797 750 425

Jarek Pielaciński tel. +48 797 750 424

zwana w Regulaminie Sprzedawcą.

2. Zamówienia można składać:

poprzez sklep internetowy, korzystając z gotowych rozwiązań przygotowanych przez Sprzedawcę,

e-mailem – biuro@profimed.com

telefonicznie – +48 797 750 425

3. Zamówienia przez sklep internetowy i e-mailem można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia telefonicznie można składać w godzinach pracy firmy od 8 do 16 od poniedziałku do piątku.

4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz danych związanych z wysyłką (dokładny adres).

5. Kupujący posiadający skrzynkę e-mail są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

6. Zamówienia można zmienić na 24 godz. przed uzgodnioną datą wysyłki.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

10. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego z chwilą składania zamówienia i podać dane do wystawienia faktury VAT.

11. Należność za zamówiony towar Kupujący reguluje się:

przelewem bezpośrednio na nasze konto nr 56 1240 1037 1111 0010 5563 0402

płatnością za pobraniem - u listonosza lub kuriera,

gotówką przy osobistym odbiorze towaru z magazynu Sprzedawcy – ul. Na Uboczu 28B lok. UB7, 02-791 Warszawa lub Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, Warszawa lub Galeria Posnania, ul. Pleszewska 1, Poznań

Płatności kartą są realizowane przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

12. Przy zamówieniach o wartości powyżej 290,00 zł, koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca czyli Profimed Sp. z o.o.

13. Oferta ważna tylko na terenie Polski. Jeśli jesteś zainteresowany wysyłką naszych produktów za granicę – prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki.

14. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem biuro@profimed.com lub telefonicznie +48 797 750 425 w godzinach 8–16 od poniedziałku do piątku.

15.Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania lub żądania ich usunięcia.

16. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania danych osobowych wyłącznie dla siebie. Jednocześnie nie będzie ich wykorzystywać w celach reklamowych i innych, które mogłyby naruszać prawa konsumenta.

17. Ceny przedstawione w sklepie internetowym www.profimed.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Ceny mogą ulec zmianie.

18. Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie są oryginalne, posiadają wymagane polskim prawem dopuszczenia lub atesty.

19. Wszystkie ceny i promocje dotyczą wyłącznie sklepu internetowego www.profimed.com

 

Reklamacje i zwroty

Strony mają prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu. Oświadczenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku możliwości złożenia pisemnej formy oświadczenia należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Wzór odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania oraz posiadają fabryczne opakowanie.

W przypadku zwrotów lub wymiany produktu, wszystkie koszty związane z dostarczeniem do siedziby Sprzedawcy pokrywa osoba dokonująca tej czynności. W wyniku zwrotu pieniędzy za towar lub jego wymiany, zostaną zwrócone również pieniądze za koszty przesyłki (zgodnie z art. 560 § 4 Kodeksu Cywilnego).

Reklamacja powinna zawierać nazwę produktu, datę jego zakupu, nr dokumentu zakupu oraz przyczynę reklamacji.

Sprzedawca zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź nastąpi tą samą drogą, w której reklamacja została otrzymana (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez firmę Profimed Sp. z o.o., ul. Na Uboczu 28B lok. UB7, 02-791 Warszawa

Cele przetwarzania danych:

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy:

wysłania zamówienia oraz

pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Profimed Sp. z o.o.

 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do swoich danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W tym celu na stronach Profimed Sp. z .o.o. w zakładce „Moje Konto” każdy klient, po dokonaniu rejestracji/logowania, może mieć wgląd do swoich danych oraz dokonać ich modyfikacji lub uaktualnienia.

 

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załącznik nr 1

................................................ ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Profimed Sp. z o.o.

ul. Na Uboczu 28B lok. UB7

02-791 Warszawa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie .........................................................................) przekazem pocztowym na adres: ..................................................... lub przelewem bankowym na konto:………………………………………………………………………………,dane właściciela konta……………………………………………………………………………….

 

.............................. podpis konsumenta

przesyłka priorytetowa Poczta Polska (przy wpłacie na konto): 16 zł – pls remove it